[ ServerAtSchool logo ] ServerAtSchool
SAS kort Nieuws SAS lang Deelnemers Techniek Zoeken  
 
Introductie
Wat levert 't op
Wat kost 't
S#S gebruikers
Features
Hoe werken we
Wie zijn we
Contact
 
 

Hoe werken we

Stel, u vindt wat u op deze site leest interessant voor uw school. U kunt dan nadere inlichtingen vragen aan Dirk Schouten of Peter Fokker door een e-mail te sturen naar naar info@serveropschool.nl. Wij nemen dan contact met u op en maken een afspraak voor een telefoongesprek. In dat gesprek proberen we uw vragen te beantwoorden en we hebben een paar vragen aan u.

Dit gesprek kan aanleiding zijn tot een nadere wederzijdse oriëntatie. Wat kan volgen is een proces dat is onder te verdelen in enkele fasen:

 • wederzijdse oriëntatie
 • voorbereiding
 • uitvoering
 • onderhoud en beheer

Wederzijdse oriëntatie

 • Meestal heeft een school vragen rond de vereniging, de continuïteit van het ServerAtSchool project, de techniek en nog veel meer. Die vragen proberen we te beantwoorden in een persoonlijk gesprek met bestuur en/of directie en ICT coördinator.
 • Meestal wil een schoolbestuur, de directie of de ICT-coördinator niet alleen het 'verkooppraatje' horen, maar wil men met 'echte' gebruikers praten. Alle scholen die ServerAtSchool gebruiken willen daar graag aan meewerken. Wij organiseren dan zo'n werkbezoek en zorgen dat u op een school terecht komt die enigszins lijkt op uw school.
 • Op die school bekijkt u alles, krijgt alles uitgelegd, u kunt zaken zelf proberen en u kunt praten met wie u wilt. Wij hebben ook wat vragen aan u omdat wij ook willen weten hoe u met ICT bezig bent. Op de school krijgt u ook een globaal inzicht in de kosten van ServerAtSchool en waaruit die kosten bestaan. Bij het het maken van deze grove schatting houden we een citaat van J.J. Voskuil uit 'Het Bureau' in het achterhoofd:
  Een fatsoenlijk mens stelt de zaken zo zwart mogelijk voor.
  We stellen de zaken niet rooskleurig voor. U noch wij hebben zin in verrassingen achteraf.
Op basis van het bovenstaande besluit u of u in zee gaat met ServerAtSchool. Indien u besluit niet door te gaan: even goede vrienden. Ook wij kunnen besluiten niet met u door te gaan en dan geldt hetzelfde: even goede vrienden. Meestal zijn er goede redenen om wel met elkaar verder te gaan. Het voordeel van deze aanpak is dat beide partijen niet veel tijd en energie in hun onderzoek geïnvesteerd hebben. Als we besluiten met elkaar verder te gaan, kunnen we aan de voorbereiding beginnen.

Voorbereiding

Meestal volgen we een vrij vaststaand traject, alhoewel het ook wel eens anders gaat.
 • We geven u webtoegang tot een formulier, de 'schouw'. Dit is nauwkeurige inventarisatie van mogelijke ICT voorzieningen, aanwezigheid van apparatuur, te installeren software en veel meer. We vragen uw ICT-coördinator zoveel mogelijk de antwoorden te verzamelen.
 • We komen op uw school kijken; we willen 'alles' zien. We nemen het formulier stap voor stap met u door en vullen het in, samen met de betrokkenen (ICT-coördinator, directie). Als één en ander op uw school goed is voorbereid, zijn we ongeveer een dag bezig.
 • Op basis van de schouw maken we één nauwkeurig gespecificeerde begroting waarin we een marge van 10% incalculeren. Dat wil zeggen dat u zeker weet hoeveel geld u maximaal zult uitgeven. U weet waar u aan toe bent en uw kosten kunnen lager uitvallen, nooit hoger. Tevens maken we een planning van de werkzaamheden op uw school.
De offerte zal geen verrassingen bevatten. Echter, mocht u om één of andere reden in dit stadium afzien van ServerAtSchool, dan brengen wij u een vast bedrag in rekening. We hebben een dag of twee werk in u geïnvesteerd zonder dat daar een opdracht tegenover blijkt te staan. Wij brengen u die twee dagen in rekening om te voorkomen dat we worden uitgespeeld. U kent die truc vast wel. Een bestuur heeft, om haar moverende redenen, haar zinnen gezet op leverancier X. Er is een verplichting om te kiezen uit tenminste twee offertes, dus wordt ook nog een offerte gevraagd aan leverancier Y. Het bestuur weet al dat ze Y niet nemen. Welnu, wij willen deze leverancier Y niet zijn; althans niet onbetaald.

Enfin, zoals we al schreven, de offerte zal geen verrassingen bevatten. Daar hebben we beiden belang bij.

Uitvoering

We kunnen de volgende fase ingaan.
 • U gaat accoord met de offerte. U betaalt de eerste termijn en ook het entreegeld voor de gebruikersverneniging STRICT.
 • ServerAtSchool wordt geïnstalleerd, het netwerk wordt in bedrijf gesteld, verbindingen getest, werkstations worden ingericht op de aangewezen plaatsen , etcetera. Kortom, het werk wordt gedaan volgens de begroting en de planning. De aanwezigheid van één of meer ICT hulpen vanuit de school is essentieel tijdens de uitrol. Niet alleen bespaart het de school kosten, het verhoogt ook de betrokkenheid van de mensen die met al het materiaal gaan werken.
 • Afhankelijk van de gemaakte afspraken wordt instructie gegeven aan de ICT coördinator en de gebruikers.
 • We houden de server een tijdje in de gaten om te zien of alles naar behoren werkt in de dagelijkse schoolpraktijk.
 • Uiteindelijk wordt de installatie opgeleverd en ontvangt u het zogenaamde 'Rode Boek' met daarin alle informatie over de server en de installatie.
 • Ná de oplevering betaalt u de tweede, tevens laatste termijn. Het te betalen bedrag wordt bepaald aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten. In totaal komen de kosten niet hoger uit dan vermeld in de eerder afgegeven begroting. Het is wel mogelijk dat het bedrag lager uitkomt.

Onderhoud en beheer

Met ServerAtSchool bent u vrij om al dan niet een onderhoudscontract voor de server af te sluiten, tegen een vast bedrag per jaar. U bent dat echter niet verplicht: u kunt zelf bepalen of u dit onderhoud wilt laten doen door bijv. ouders/vrijwilligers, een bovenschoolse ICT-organisatie of een derde partij.

Tevens hebt u de mogelijkheid om vooraf supporturen in te kopen voor zaken die niet vallen onder het onderhoudscontract voor de server. Dit gaat in de vorm van een zogenaamde 'strippenkaart'. Telkens als u een beroep doet op de helpdesk worden er 1 of meer strippen afgeboekt van de strippenkaart. Één strip staat voor één kwartier. Als alle uren verbruikt zijn ontvangt u een overzicht waaraan de gebruikte strippen zijn besteed en een rekening voor een volgende strippenkaart. Ook hier geldt weer dat het niet verplicht is om een strippenkaart aan te schaffen. Het is wel zo dat 'losse' support-uren aanmerkelijk duurder uitvallen dat de vooraf ingekochte uren. Aan u de keuze.

Tot slot

U gebruikt nu ServerAtSchool. En u bent lid van de gebruikersvereniging STRICT. Tezamen met andere scholen beschikt u over voldoende kapitaal om zeker te zijn van continuïteit van het project. Bovendien bent u via de gebruikersvereniging in staat om de ontwikkeling van ServerAtSchool te sturen en daarmee de toekomst van het project te bepalen.

En, last but not least, ServerAtSchool-scholen blijken veel aan elkaar te hebben.

©2006-2024 ServerAtSchool - pagina bijgewerkt op 27-08-2010 - ontwikkeld met Site@School