[ ServerAtSchool logo ] ServerAtSchool
SAS kort Nieuws SAS lang Deelnemers Techniek Zoeken  
 
Algemeen
Filosofie
 
 
 
 
 
 
 
 

ServerAtSchool - algemene informatie

Wat houdt het ServerAtSchool projekt in?

ServerAtSchool is de verzamelnaam voor:
 1. Samenwerkende scholen die kosten en baten delen om zodoende op hun scholen ICT beter in het onderwijs te integreren en betaalbaarder te maken en te houden.
 2. Een server voor het basisonderwijs die al die faciliteiten biedt die voor het onderwijs nodig zijn.
 3. Een beheer-structuur die continuïteit waarborgt.

1. Samenwerking

In maart 2004 hebben enkele scholen het initiatief genomen om gezamenlijk de ontwikkeling van het ServerAtSchool projekt op hun scholen mogelijk te maken. De scholen droegen daartoe ieder EUR 5000 bij.

De scholen besloten tot de opriching van de gebruikersvereniging STRICT (Scholen Tezamen Rijk met ICT). Daarmee wordt het duidelijk dat het project een gemeenschappelijk belang is van een aantal scholen en niet in eerste instantie een commerciële onderneming die streeft naar winstmaximalisatie.
De vereniging is opgericht (oktober 2006).

2. De ServerAtSchool server

De server is de centrale plek waar internet de school binnenkomt en waar programma's die op de computers in de school gebruikt kunnen worden op draaien. Met deze combinatie van server en computers in de school kan het volgende:
 • Internet op alle werkplekken. De server kan 'ongewenste' sites filteren. De deelnemende scholen kunnen van elkaars 'filterkennis' gebruik maken.
 • Al de bestanden, van werkstukken van leerlingen tot vertrouwelijke stukken van de directie, zijn op een veilige manier toegankelijk voor de gebruikers. Leerlingen, maar ook de directie, kunnen op iedere computer bij hun spullen (geen gedoe met floppies!).
 • Programma's zijn overal beschikbaar in school. Overal kun je 'Tafeltotaal' doen of kan de remedial teacher de 'Leesladders' van Zwijsen gebruiken.
 • Als een computer in school door een ongelukje (of opzet) met een virus besmet raakt of onklaar raakt, kan binnen 10 minuten een 'nieuwe' computer staan door een nieuwe 'copie' (image) van de server op te halen.
 • Iedereen kan ook thuis bij zijn/haar bestanden op de server. Dat spaart veel tijd en gedoe en het blijkt dat leerlingen graag thuis aan werkstukken werken.
 • Onbeperte hoeveelheid email adressen en webmail waardoor overal ter wereld de e-mail gelezen kan worden.. De mail is goed beveiligd tegen spam en de updates van virusscanners gaat automatisch, zonder dat je daar extra voor betaalt.
 • De server wordt op afstand beheerd (kostenbesparend). Als een school een nieuw programma wil kan dat op afstand geïnstalleerd worden.
 • De server is printerserver voor alle printers in de school.
 • De server is 'CD-Jukebox'. Er zijn geen CD's meer nodig in de computers in de school.
 • Op de server kan ook de schooladministratie gezet worden. Veilger is het overigens daarvoor een tweede server te gebruiken. (Speelt de wet Persoonsregistratie hierin een rol?).
 • De server wordt automatisch op afstand up-to-date gehouden.
 • Backups van de server en de images worden op een veilige manier voor en door de deelnemende scholen verricht. Uw school bewaart de backups van uw collega en andersom. U kunt niet bij de gegevens van uw collegae (en andersom). Zo help je elkaar en bespaar je kosten.
 • Zeer gemakkelijk en eenvoudig beheer van de diensten die voor een basisschool essentieel zijn zoals het beheer van grote groepen gebruikers (accounts, wachtwoorden en rechten op programma's), de eindejaarsovergang van groepen, beheer en toewijzing van de educatieve programma's aan groepen, etc.
 • Een eigen website voor de school die zeer makkelijk up to date is te houden, waarbij leerlingen eigen webpagina's kunnen hebben. De website komt standaard met vele extra's zoals gastenboek, forums, e-mail, agenda's, kalenders, nieuwspagina's, sitemap en statistieken. De website heeft een publiek en een afgesloten deel (intranet). Op de laaste kunnen alleen teamleden toegang krijgen. Bij het beheer van de website is aan gemak en veiligheid gedacht.

3. Beheer

Naast de doorontwikkeling van de server kan ServerAtSchool het beheer van computers en de centrale server op de school beheren. Dit beheer gebeurt zoveel mogelijk op afstand. Als de omstandigheden het nodig maken en de als de ICT-coördinator op school (i.s.m. ServerOpSchool) er zelf niet meer uitkomt zorgt ServerAtSchool dat er iemand ter plaatse de problemen oplost.

Wat levert het de school op?

Kort samengevat: een stuk gereedschap waarmee ICT op school de plek kan krijgen die 't nodig heeft voor de toekomst van de leerlingen. Met, voor de school, minimale aandacht voor de techniek en maximale aandacht voor integratie van ICT in 't onderwijs.

Hoe kan een school bijdragen aan ServerAtSchool?

Een school draagt bij door lid te worden van de vereniging STRICT. Dat brengt een eenmalige entreegeld met zich mee en op termijn wellicht een jaarlijkse (geringe) contributie. Het éénmalige entreegled wordt gebruikt voor het doorontwikkelen en up-to-date houden van de server-programmatuur en het uitvoeren van wensen van de deelnemers in de vereniging. Deze aanpak waarborgt de continuïteit op lange termijn en zorgt dat wensen van gebruikers ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

De stand van zaken

November 2006. Er komen steeds meer scholen bij, zie Wie doen mee. De gebruikersvereniging heeft zijn statuten en is opgericht. We groeien zoals we willen groeien, langzaam maar zeker.
©2004-2024 ServerAtSchool - pagina bijgewerkt op 01-11-2006 - ontwikkeld met Site@School